Skip to main content

Full text of "Marvel Knights Hulk 004"

See other formats


Wff MARVEL SOVALYELERi 

HULK 


JOE KEATINGE 
PIOTR KOWALSKI 
NICK FILARDI 
BISITIT 
ZEBELLAH 

dordOn dordO 

MARVEL 
MARVEL SOVALYELERi 

HULK 


DONU§UM 

DORDUN DORDU 


Bruce Banner tuhaf bir hafta ge$irir. Parisli adi Dyane isimli bir kadin tarafindan bogulmaktan 
kurtarilir, hafizasi olmadan, Fransa' ya nasil geldigini bilmeden hatta Hulk isimli bir canavara 
bile donu§tugunu bilmeden uyamr. Takim elbiseli gizemli adamlarca §ehir boyunca takip edilir, 
kendilerine gama formulu enjekte etmi§lerdir. Hulk tarzi canavara donu§urler ve sonu? olarak 
kendilerini ya§ayan gama bombasi olarak infilak ettirirler. 

Adamlarin organizasyonu, bilim insam Nikoleta Harrow onderliginde, banner' i yakalami§ fakat 
bunu yaparken, nefret ettikleri ailelerinin dikkatini Qekmi§tir. A.I.M. Harrow deneysel serumu 
Banner'a enjekte edip, Banner'i Harrow'un sozunu dinleyen super boyutta Hulk' a $evirir. 
Harrow' un bilmedigi bu yeni form, Banner'i yanli§ bir amyi ya§ayan, gama bombasimn Hulk'i 
olu§turmadigi, sevdigi kadim oldurdugu birya§ama gottirur. 

Bu yeni alternate gergek tarafindan deh§ete du§ence. Hulk hafiZasmi kazanmasi igin Banner'i 
eski haline ddnu§turur. Ancak 50k ge$ olmu§ olabilir. Qunku Harrow onun hig geri donmeyi 
du§unmedigi bir yerde Bruce ile konu§maktadir, gama bombasimn ilk olu§turuldugu yerde... 


JOE KEATINGE 

YAZAR 

NICK FILARDli 

RENKLENDiREN 

KOWALSKI & FILARDI 

KAPAK 


PIOTR KOWALSKI 

QiZER 

VC’s CLAYTON COWLES 

YAZI &YAPIM 


JON MOISAN 

YARDIMCI EDiTOR 


BILL ROSEMANN 

EDiTOR 


AXEL ALONSO JOEQUESADA DAN BUCKLEY ALAN FINE BiSiTiT ZEBELLAH 

§EF EDiTOR SANATYONETMENi YAYINCI YONET. YAPIMCI QEViRi BALONLAMA 


CIZGIROMANVADISI.COM 

SgNi gN A^ASIDA 
BUUDUKTAN SONRA. 


SgNOgN 

iHTiVACIMIZ OUAN 
^gyi CALDiKTAN 


T*W 
=£ r '-’Phw : ^ ' 1 

Pjf 


_^2|i ^wZ^V *x\l'^r/. H 

M„; 

■Mf A U AB i UMS* K ■ 


J 
MIRU 

Ptzouesi 

oLMeui/ 


\ OUCPURUN " 
■$u harrow! 
| KARISINI/ < 


&e&e&TBM£ 

HAY ATI Ml M <5p>UL.U/ OUUM F6RMANIMIZI 
IMZAUAPIN, HARROW. 


BENCE BiZiM 


"KORKARIM Kl 
KUUUANIUOI. 
KlTUl V6 YUKUil. 


BFBNRiM, 

sahirim BiR^ey 

BUURUK/ 

©OzueptfNue 

GORWENi/ 


-reeuiM 

OUJF2SUN 


UMUYORUM. 
HULK CPA IMA 
eZBK. 


SERUM 

HATALI 

DEGiUDi. 
^ oyunu ~ 
SAULAMADIN Ki/ 
OiZUi SAVA^I 
KAZANMAMIZ 
fANSA BASUI.' 


r HARBiPEN BiUiMiN 1 
INTiKAM TARAFINPAN 
yENiLEBILECESiNE 
iNANPIN MIPA.I.M. 
yE INANARAK YANLIB 
i ATA OYNAP1N. ^ 


HULK BUTUN 
MANiPULE EPICl 
METOPLARIMDA 
OUVENiLiR BILE 
OLABiLiR. / . 
u 


L J